Finansbranschen har moderniserats

Finansbranschen, eller den svenska finansbranschen rättare sagt, har nu äntligen börjat förstå att deras kunder faktiskt finns i sociala medier och därför måste de också finnas där. Ett exempel är Söderberg och Partners aom man kan hitta både på Twitter och Youtube här nedan är en video som de har publicerat.
Andra bolag man hittar på sociala medier är t.ex. CarnegieTwitter och personer inom branshcen som Erica Blomgren.

Viktigt att branschen förstår

Varför är det viktigt? Jo, sociala medier är redan en stor och viktig plattform för marknads -och kundkommunikation, ”i morgon” är det kanske den enda viktiga plattformen så då måste ju bolagen som vill nå kunder (både b2b och b2c) finnas där också. Därför får de bolag som redan nu har en uttalad strategi för sociala medier en stor fördel framför de som inte riktigt förstår detta. De kommer att hamna på efterkälken och riskerar att förlora marknad till förmån för medvetna bolag med en väl inarbetad strategi för hur de skall hantera social media.

De trafikdrivande tjänsterna (t.ex. Google) blir allt mer intelligenta och har förmågan att koppla ihop saker på ett bättre sätt, detta är också en faktor att beakta. Om ett bolag inte finns repressenterat i sociala medier så är chansen stor att de inte ges samma vikt av dem. De ser ju att framgångsrika och populära bolag finns represseterade och att deras kunder pratar om dem i olika medier. Då gäller det att finnas där, vara aktiv och att synas väl. Allt sitter ihop, om någon länk är svag så riskerar det på sikt att påverka hela organisationen negativt.

(Visited 11 times, 1 visits today)