Hur förändras vårt klimat i Sverige?

Vi får ett allt varmare klimat i Sverige och det i sin tur ökar nederbörden med fler stora skyfall än tidigare. Temperaturen ökar i snitt mer i vårt land, främst i norra delen, än vad den gör i övriga världen på grund av eftereffekter av att mer solljus absorberas i Arktis och snö och is smälter. Ett varmare klimat i Sverige har inte bara negativa effekter, utan vi får även en längre växtsäsong vilket är en fördel för exempelvis lantbruket. Dock krävs mer bevattning då marken blir torrare på grund av att mer vatten avdunstar. Vi vet idag inte med säkerhet vad som händer om vädret ändras utöver det normala över hela jorden. En hel del studier har genomförts med skiftande resultat men enligt en större studie blir utfallet rimligen att nederbörden ökar i vissa delar av världen samtidigt som den minskar med cirka 5-10% i andra delar, bland annat kring Medelhavet. Kraftiga skillnader i vädret kan också innebära hälsorisker på grund av både värmeböljor, översvämningar och smittspridning.

Klimat i Sverige påverkas av snö- och issmältning på Arktis

(Visited 41 times, 1 visits today)