Kärnkraft i framtiden kan rädda miljön

 Kärnkraft i framtiden är under utveckling i Sverige

Hur vi väljer att få vår ström är något som alltid varit väldigt debatterat. Främst är det kärnkraft som alltid stått i centrum då det leder till en osäkerhet för boende inom mils avstånd. Detta har lett till att vatten, sol- och vindkraft har blivit mycket vanligare, framförallt i Sverige. Med tanke på olika växthusgaser påverkar världen har forskningen kring ny energi fått ännu mera anslag. Detta innebär nya möjligheter även för kärnkraft i framtiden.

Högst upp på toppen av framtida energikällor finner vi fusionskraften som anses som det bästa alternativet för kärnkraft i framtiden. Fusionsenergi skapar man med att två lätta atomkärnor slås samman till en ny samt tyngre kärna. Vid fusionen skapas enorma mängder energi som sedan går att använda till el. Den stora fördelen är att man skulle kunna skapa fusioner med en rad olika ämnen som inte skapar något farligt utsläpp. Den stora nackdelen är istället att de terrorhot mot kärnkraftsverk vi ser idag skulle kunna öka, då fusionskraftverk kan leda till ännu större explosioner.

(Visited 77 times, 1 visits today)