Miljö och hälsa

Miljö och hälsa har komplexa samband som spänner över flera områden. Från orent vatten och luftföroreningar till buller och klimatförändringar. Du kan göra skillnad genom små förändringar i ditt liv. Hur närområdet ser ut kan också ha betydelse för hälsan. I hur stor utsträckning och på vilket sätt är något som diskuteras. Hur personer upplevelser hälsa och vad som är hälsa är något individuellt. Världshälsoorganisationen, WHO, har beskrivit begreppet som något mer än frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det handlar om ett tillstånd där du upplever att du mår bra bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Oavsett var i världen du bor, är hälsa en mänsklig rättighet. Hur vi i västvärlden agerar i vardagssituationer får konsekvenser för personer i länder som ofta redan har problem. Om vi fortsätter att handla och släppa ut avgaser som vi gör kommer dessa länders situation bli mycket värre. Torka, översvämning och naturkatastrofer har ett samband med dina val. Lev så miljövänligt och smart som möjligt, tänk efter innan du handlar eller tar bilen. För att förenkla och samtidigt öka trivseln i ditt närområde kan du se till att det är trevligt i bostadsrättsföreningens eller ortens miljöhus. Är det rent, snyggt och tydligt uppmärkt vad som ska kastas var, är det roligare att sortera. Gör det snyggt runt omkring, plantera blommor eller odla växter, miljö och hälsa hänger tydligt samman. Den psykiska hälsan kan öka genom positiva upplevelser. Vardagsmiljön är där vi befinner oss mest och därför är även små saker så viktiga i det långa loppet. Varje kommun i Sverige har en avdelning som arbetar för miljö och hälsa. Kommunerna har satt upp riktlinjer och mål som spänner från barnens skolmat till möjligheterna till ett aktivt liv i din närmiljö. Här kan du påverka genom att tala om för våra folkvalda politiker vad just du tycker är viktiga inslag i din närmiljö för ett ökat välbefinnande både psykiskt, fysiskt och socialt.

(Visited 79 times, 1 visits today)