Miljöförändringar i havet

Vad vet du om Östersjöns situation? Under bara de senaste hundra åren har Östersjön gått från att vara näringsfattig till att bli övergödd. Självklart finns det naturliga miljöförändringar men det är det knappast fråga om i fallet med Östersjön. Just övergödningen av hav och sjöar är ett av de stora miljöproblemen som måste åtgärdas snarast. EU har tagit fram en åtgärdsplan för Östersjön för att försöka komma tillrätta med negativa miljöförändringar som är skapade av människan. Hur påverkas fiskarna av miljöförändringen? När havet blir övergött leder det till syrebrist på bottnen. I sin tur kan det leda till döden för djuren och växterna som håller till där. En stor del av problemen är direkt skapade av människan och beror till exempel på utsläpp av salt, men det är även ett resultat av den globala uppvärmningen. Forskning gjord vid Göteborgs universitet slog nyligen fast att en del arter möjligtvis kan anpassa sig till framtida förändringar i haven, men bara till en viss del. Forskningen är utförd på Hawaii och i de korallrev som omger den amerikanska delstaten. Om och hur växter och djur kan anpassa sig till de förändringar som sker i havet är något som går att säga först om flera år när nya generationer har utvecklats.

(Visited 32 times, 1 visits today)