Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett otäckt fenomen, inte minst då det brukar definieras som miljöpåverkan orsakad av människor. Arter utrotas och biotoper förstörs och det är vårt eget fel! I takt med att vi blir fler människor på jorden ökar vår miljöpåverkan. Den blir också större i takt med att vi med teknikens hjälp får nya möjligheter att exploatera naturen i jakt på resurser. Men de tekniska framstegen som vi gör innebär också möjligheter till nya smarta lösningar på problem som tidigare verkat nästan olösliga. Det kan verka som att vi är på väg mot väldigt mörka tider när man läser på om miljöförstöring, men det är också så att det just nu sker en positiv utveckling inom områden, så som elbilar och solenergi. Som begrepp i media började miljöförstöring att användas på 1960-talet då man började se negativa effekter av den snabba industrialiseringen. Detta berodde mycket på framsteg inom industrin som visade att till exempel avgaser innebar en allvarlig negativ påverkan på hälsan. Den idag kanske värsta effekten av miljöförstöringen som många pratar om och oroas över är vår påverkan på klimatet som blir varmare globalt på grund av våra stora utsläpp av växthusgaser. Konsekvenserna av detta ser ut att bli väldigt allvarliga i framtiden och det är viktigt att såväl individer och nationer tar sitt ansvar i arbetet mot en mer klimatsmart konsumtion och produktion. Miljöförstöring har sedan slutet på 60-talet varit en fråga som engagerat många och drivit hela folkrörelser, men att protestera är en sak, och att se hur man själv kan bidra med sitt strå till stacken och sedan göra det, varje dag, är en svårare uppgift för många. Låt dig inspireras till att ställa dig frågan: vad kan just jag göra för miljön?

(Visited 109 times, 1 visits today)