Övergödning i Östersjön

Omkring 90 miljoner människor lever idag runt Östersjön och den mänskliga aktiviteten sätter sina spår. Övergödning i Östersjön är ett allvarligt miljöproblem och Östersjöns syrefria bottnar fortsätter att öka trots insatser för minskade utsläpp. Den största bidragande orsaken till övergödning i Östersjön är jordbruket. Andra orsaker är sjöfartens utsläpp och den tidigare oreglerade avloppstömningen från kryssningsfartyg. Övergödning innebär att havet får ett onaturligt tillskott av näring, främst fosfor och kväve. Tillförseln av dessa näringsämnen har mer än fördubblats under de senaste 100 åren och många av havets arter är inte kapabla att anpassa sig till så snabba förändringar. Förutom att problemet skapar syrefria bottnar där inget liv kan leva, leder övergödningen även till den allt mer utbredda algblomningen. Östersjöns välmående är naturligtvis viktigt för oss som lever i området och många är de kommersiella näringar (exempelvis fisket och turismen) som behöver ett friskt hav för att själva överleva. Fisket har under senare år sakta återhämtat sig men det är en skör positiv trend som lätt kan vändas. Krafttag för att minska utsläppen tas och från och med 2018 kommer det exempelvis vara olagligt för alla kryssningsfartyg att tömma sitt avfallsvatten i Östersjön!

Övergödning i Östersjön är ett allvarligt problem

(Visited 81 times, 1 visits today)