Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett otäckt fenomen, inte minst då det brukar definieras som miljöpåverkan orsakad av människor. Arter utrotas och biotoper förstörs och det är vårt eget fel! I takt med att vi blir fler människor på jorden ökar vår miljöpåverkan. Den blir också större i takt med att vi med teknikens hjälp får nya möjligheter […]

Mer