Miljö och hälsa

Miljö och hälsa har komplexa samband som spänner över flera områden. Från orent vatten och luftföroreningar till buller och klimatförändringar. Du kan göra skillnad genom små förändringar i ditt liv. Hur närområdet ser ut kan också ha betydelse för hälsan. I hur stor utsträckning och på vilket sätt är något som diskuteras. Hur personer upplevelser […]

Mer