Miljöförändringar i havet

Vad vet du om Östersjöns situation? Under bara de senaste hundra åren har Östersjön gått från att vara näringsfattig till att bli övergödd. Självklart finns det naturliga miljöförändringar men det är det knappast fråga om i fallet med Östersjön. Just övergödningen av hav och sjöar är ett av de stora miljöproblemen som måste åtgärdas snarast. […]

Mer