Miljöprövningsförordningen

Miljöprövningsförordningen är en uppsättning av regler för industrier som kompletterar den nya Miljöbalken. Behovet av att förbättra miljöskyddet med nya och effektiva lagar blev uppenbart under 90-talet då miljöpåverkan och klimatförändringarna blev en del av den politiska agendan. Idag är miljöfrågor under ständig debatt och Miljöbalken ersatte hela 16 äldre förlegade lagar som hade uppstått […]

Mer