Sea Shepherd Sweden

Intresset för miljön och hur människan påverkar miljön blir allt större och det satsas allt mer på klimatforskning världen över. Inte alldeles sällan hamnar fokus på landmiljön och inte fullt lika många tänker på att haven och dess miljö är minst lika viktig, kanske till och med ännu viktigare än landmiljön. En miljöorganisation som har […]

Mer