Svanenmärkta möbler för miljön

Idag tänkte jag ta upp mina tankar om svanenmärkta möbler. Vi konsumerar en hel del och konsumtionen verkar öka, trots att många idag är medvetna om vad den leder till. På frågan varför du ska välja svanenmärkta möbler är svaret enkelt, för att de uppfyller de miljökrav som ställs av EU och i tillverkningsprocessen har […]

Mer