Övergödning i Östersjön

Omkring 90 miljoner människor lever idag runt Östersjön och den mänskliga aktiviteten sätter sina spår. Övergödning i Östersjön är ett allvarligt miljöproblem och Östersjöns syrefria bottnar fortsätter att öka trots insatser för minskade utsläpp. Den största bidragande orsaken till övergödning i Östersjön är jordbruket. Andra orsaker är sjöfartens utsläpp och den tidigare oreglerade avloppstömningen från […]

Mer